Podmínky použití

Provozovatel: Business Academy Network Ltd.

Registrací nebo odesláním přihlašovacího formuláře na webu www.seznam-slov.cz souhlasíte s využitím vašich kontaktních údajů pro další informování emailem/SMS o produktech provozovatele.

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší přihlášky na webináře, informační servis, apod. Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé a dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný. Provozovatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě dodavatel tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Provozovatel získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení dotazu.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo poštou. Údaje budou odstraněny do 7 dní.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky použití měnit a není povinen o změně informovat zákazníky. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.seznam-slov.cz

V Praze 27.4.2012